Znalecká činnost


Společnost ÚRS PRAHA, a.s., je znaleckým ústavem kategorie I. pro obor „Ekonomika“ se specializací na „ceny a odhady nemovitostí“. Byli jsme jmenování Ministerstvem spravedlnosti již v roce 1994 a znovu potvrzeni rozhodnutím ze dne 27.3.2013 pod Čj. 185/2012-OSD-SNZ/8

V oboru soudního znalectví jsme již zpracovali více než 800 znaleckých posouzení. Naše znalecká činnost je prováděna vždy minimálně dvěma odborníky (znalcem a spoluřešitelem) z daného oboru, přičemž její výstupy jsou kontrolovány vedením znaleckého ústavu. Důraz je kladen na profesionalitu a kvalitu zpracování.
 

Vyhotovíme pro Vás

  • znalecké posudky pro soudní řízení (specializace ceny a odhady nemovitostí)
  • znalecký posudek pro převod nemovitostí při nákupu nebo prodeji
  • stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitosti
  • ocenění nemovitostí pro mimosoudní jednání
  • odhad ceny nemovitosti před prodejem
  • individuální odborná vyjádření
  • kontrolní rozpočty ve spolupráci s našimi rozpočtáři
     

Reference

Našimi stálými zákazníky z komerční oblasti jsou převážně stavební firmy, banky, pojišťovny, advokátní kanceláře a další. Vyhotovujeme také znalecké posudky pro obce a města, soudy, státní zastupitelství a policii ČR.
 

Ceny

Ceny jsou vždy stanovovány individuálně dle složitosti a náročnosti jednotlivých případů.

 

Kontakt

Ing. Ondřej Šimáček, pracoviště Brno, tel: +420 549 133 435, e-mail: znalectvi@urspraha.cz
Ing. Josef Goller, pracoviště Praha, tel: +420 267 219 265, e-mail: znalectvi@urspraha.cz