Zahraniční aktivity


Společnost ÚRS PRAHA, a.s., se aktivně zapojuje do činnosti mezinárodních organizací v oblasti stavebnictví. Je členem několika mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT, EDIBUILD, ICIS a další), která se zabývají monitoringem stavu a trendů evropského a světového stavebnictví, specifikací a oceňováním stavební produkce. Společnost byla také zaregistrovaná jako poradenská organizace programu PHARE v Bruselu a za Českou republiku připravuje podklady programu FIEC.
 

EUROCONSTRUCT

Koordinací analyticko-prognostické činnosti trendů vývoje stavebnictví se již od roku 1975 zabývá mezinárodní organizace EUROCONSTRUCT sdružující 19 specializovaných výzkumných organizací z celé Evropy. Tato síť je mezinárodně uznávána a poskytuje analýzy a odhady vývoje trhu pro odborníky a tvůrce podnikových strategií a národních politik. Pravidelně vydává aktualizované odhady krátkodobého a střednědobého vývoje na evropských stavebních trzích. Členskými státy jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.
Česká republika je zastupována společností ÚRS PRAHA, a.s., která se od roku 1997 podílí jak na přípravě podkladů a vlastním průběhu pravidelně pořádaných konferencí, tak i na práci Presidia. Společnost ÚRS PRAHA, a.s., byla pořadatelem 63. konference Euroconstruct v roce 2007. V loňském roce pak opět hostila tentokrát již 76. ročník v Praze. O konferenci byl již tradičně velký zájem a se svými více než 150 účastníky se řadí mezi významné události stavebního trhu. Její atraktivní program nastínil vývoj stavebnictví do roku 2016 ve všech oblastech výstavby (bytová, nebytová, inženýrská) i makroekonomice. Mezinárodní experti prezentovali přednášky o aktuálních tématech jako je udržitelná výstavba, evropské fondy a trh renovací a modernizací.
Konference poskytuje nezbytné informace pro všechny hráče na stavebním trhu, včetně výrobců stavebních materiálů a strojů, stavební společnosti, projektové kanceláře, architekty, inženýry, dodavatele, developery, investory, finanční instituce, pojišťovny a mnoho dalších. Výstupem konference jsou pak zejména obsáhlé publikace:
 

  • Summary report se zaměřuje na celkové evropské trendy a předpovědi ve třech hlavních typech výstavby (bytová, nebytová a inženýrská), společně s popisem makroekonomického prostředí. Cca 170 stran, v anglickém jazyce.
     
  • Country report zahrnuje podrobné národní analýzy všech 19 zemí Euroconstructu. Každá analýza obsahuje popis makroekonomické situace tří hlavních stavebních trhů - bytová výstavba, nebytové budovy a inženýrské stavby. Cca 400 stran, v anglickém jazyce.

Pro bližší informace a nadcházejících konferencích či prodeji reportů navštivte: www.euroconstruct.cz nebo piště na info@euroconstruct.cz


 

ICIS

Od roku 1995 se společnost zapojila do činnosti mezinárodní asociace ICIS (International Construction Information Society), jejímiž členy jsou organizace zabývající se národními klasifikačními systémy, specifikacemi a informacemi o nákladech a cenách ve stavebnictví.
Organizace má v současné době 17 členů z celého světa. Výroční zasedání této asociace se v roce 1999 konalo v Praze. V červnu 2015 pak proběhne opět pod záštitou ÚRS PRAHA, a.s., tentokrát v Brně. Setkání odborníků z praxe bude mít na programu zajímavé přednášky o nejnovější trendech v oblasti stavebních informací a oceňování.
V rámci ICIS probíhá řada projektů, které se zaměřují zejména na aktuální problematiku BIM (Informační model budovy). Výstupy projektů jsou pak podkladem pro mezinárodní normy a standardy, poskytují informace pro podnikání (průzkumy a newslettery) apod. Od června 2014 je ÚRS PRAHA, a.s. zastoupen také v představenstvu tohoto mezinárodního uskupení. Bližší informace naleznete na www.icis.org.


 

EDIBUILD

Od roku 1993 je společnost ÚRS PRAHA, a.s., členem Panevropské asociace EDIBUILD – organizace podporující zavádění mezinárodních standardů pro elektronickou výměnu dat ve stavebnictví.
 

PHARE

Společnost ÚRS PRAHA, a.s., je registrována v Bruselu jako doporučená poradenská firma pro potřeby uplatňování pomoci v rámci projektů PHARE. Pracovníci ÚRS se zapojili rovněž do řešení úkolů pro stavebnictví zpracovávaných v rámci projektu PHARE.
 

Kontakt

Informace: Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D., tel.: +420 549 133 348, GSM: +420 725 988 535, e-mail: pospisilova@urspraha.cz