Nejlepší výrobce stavebnin roku

 

Soutěž "Nejlepší výrobce stavebnin 2014"

Každoročně probíhá v sektoru stavebnictví a architektury řada soutěží, jejichž smyslem je ocenit úspěchy, kterých docilují realizační firmy, projektanti, developeři. Protože v tomto oboru je nepostradatelnou součástí výroba stavebních hmot a materiálů, přibyla soutěž, která je zaměřena  na jejich výrobce. Cílem soutěže je upozornit odbornou i laickou veřejnost na nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními  výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Současně ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být z hlediska ochrany prostředí šetrná, moderní a úsporná. Soutěž přispívá k propagaci tohoto odvětví. 

Odbornými garanty soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví.

8. ročník  soutěže
Pro osmý ročník Soutěže, bylo zvoleno motto „Nejnovější stavební materiály a systémy pro udržitelné stavění a energetickou úspornost budov“. Právě tato oblast je v současné době nejaktuálnější, protože má přispět k co nejvyšší dosažitelné úrovně kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů jejího udržení pro budoucí generace, což se bez kvalitních stavebních výrobků a materiálů neobejde

Perspektiva a cíle musí proto spočívat zejména:

  • ve snížení energetické náročnosti výstavby a energetické náročnosti budov
  • v maximální míře využívání obnovitelných zdrojů materiálů
  • v postupném dosažení vyspělé evropské úrovně stavebních fondů


Prezentace 8. ročníku soutěže proběhla dne 15. 4. 2015 od 10.00 hod. v zasedací místnosti č. 244 v budově MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. V rámci vyhlášení byla prezentace firem CEMEX,  Wienerberger – Porotherm dům, ISOVER – Saint Gobain, Baumit, STOMIX.
Více ...

Uzávěrka přihlášek do 8. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2014 je prodloužena do 31. 7. 2015.

Přihláška do soutěže (soubor pdf)
Podmínky soutěže (soubor pdf)
 


Archiv jednotlivých ročníků:


Soutěžní rok 2014

Soutěžní rok 2013

Soutěžní rok 2012

Soutěžní rok 2011

Soutěžní rok 2010

Soutěžní rok 2009

Soutěžní rok 2008