MID TOP-STAV - 2009

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže MID TOP- STAV 2009, tj. firem, které postoupily mezi nejlepší, se uskutečnilo v Praze v hotelu Metropol, v kavárně v přízemí, Národní tř. 33, ve středu  8.12.2010 ve 14,00 hodin.


Program:

  • uvítání
  • vystoupení:   Ing. Václav Matyáš, prezident SPS;  Ing. František Glazar, ředitel ÚRS PRAHA, a.s.;   Mgr. Táborský, šéfredaktor časopisu Stavebnictví
  • předávání diplomů spojené s představením firmy
  • přátelské posezení s pohoštěním


Prezentace nejúspěšnějších účastníků IX. ročníku soutěže  stáhnete zde

Ve stavebnictví má specifické postavení malé a živnostenské podnikání. Počet podnikatelských subjektů s počtem do 199 zaměstnanců přesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 98 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 89 procenty. Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Za situace kdy dochází poklesu dynamiky poptávky po stavební produkci a tím i ke zostření konkurence na stavebním trhu, jsou střední a malé firmy výrazným faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost českého stavebnictví. Při poklesu poptávky pak jsou tyto firmy jedny z prvních, které tento pokles pocítí nejintenzivněji. To se projevilo v 1. pololetí 2010.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách. Proto se organizátoři předešlých ročníků  MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky  a zveřejnit MID-TOP STAV 2009.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID-TOP STAV 2009  byly získány přímo od podniků které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti  tržeb , aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů , jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce .

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží , výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát) . Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění . Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu, jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2009 budou zveřejněny na www stránkách  URS PRAHA a.s.,Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím  EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Obdobně jako u příležitosti vyhlášení výsledků minulého ročníku bude i letos uspořádáno setkání účastníků soutěže se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS PRAHA a.s., redakce časopisu Stavebnictví za účasti tisku.

Další informace v připojených souborech (formát MS Excel)

Soubor 1
Soubor 2

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 8.12.2011.

Prezentace vítězů soutěže
Fotografie z vyhlášení výsledků MID-TOP