Anketa TOP-STAV

ÚRS PRAHA, a.s. spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a redakcí časopisu Stavebnictví pořádá ankety TOP - STAV 100 a MID TOP -  STAV. Údaje o jednotlivých firmách uvedené v „TOP“ jsou získány přímo od podniků, které pravidelně oslovujeme formou malého dotazníku. V „TOP“ pak podle velikosti tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců jsou zveřejněny samostatně velké (s obratem nad 250 mil. Kč) a střední stavební podniky „MID“ (s obratem 50 - 250 mil. Kč) a podniky výroby stavebních hmot.

 

Výsledky za rok 2013:

TOP STAV 100 - 2013
MID TOP-STAV - 2013 
 

Archiv jednotlivých ročníků:

TOP STAV 100 - 2012    
MID TOP-STAV - 2012    
     
TOP STAV 100 - 2011    TOP STAV 100 - 2005
MID TOP-STAV - 2011    MID TOP-STAV - 2005
     
TOP STAV 100 - 2010   TOP STAV 100 - 2004
MID TOP-STAV - 2010   MID TOP-STAV - 2004
_    
TOP STAV 100 - 2009   TOP STAV 100 - 2003
MID TOP-STAV - 2009   MID TOP-STAV - 2003
_ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb _
TOP STAV 100 - 2008   TOP STAV 100 - 2002
MID TOP-STAV - 2008   MID TOP-STAV - 2002
_   _
TOP STAV 100 - 2007   TOP STAV 100 - 2001
MID TOP-STAV - 2007   MID TOP-STAV - 2001
_   _
TOP STAV 100 - 2006   TOP STAV 100 - 2000
MID TOP-STAV - 2006    
_   _