Výzkum 2

Omezení negativního působení nevyužívaných neprůmyslových objektů a ploch

ÚRS PRAHA, a.s zpracoval v průběhu let 2005 a 2006 projekt „Omezení negativního působení nevyužívaných neprůmyslových objektů a ploch“. Zadavatelem projektu zaměřeného především na problematiku výše uvedeného typu brownfields (deprimujících zón) na území hlavního města Prahy a v Jihočeském a Ústeckém kraji, bylo Ministerstvo pro místní rozvoj.

01_US_BF_tabulky
02_US_BF_tabulky
03_US_obce_tabulky
04_US_obce_tabulky
05_JC_BF_tabulky
06_JC_BF_tabulky
07_JC_obce_tabulky
08_JC_obce_tabulky

Kartogram_1
Kartogram_2
Kartogram_3
Kartogram_4
Kartogram_5
Kartogram_6
Kartogram_7
Kartogram_8
Kartogram_9
Kartogram_10
Kartogram_11
Kartogram_12
Kartogram_13
Kartogram_14

Opava,_pasport
Praha,_pasport
Text_Omezení_negativního_vlivu_deprimujících_zón