Výzkum 1

Formy efektivního snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky

ÚRS PRAHA, a. s. v letech 2007 – 2011 zpracovával výzkumný projekt „Formy efektivního snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky“. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem projektu bylo zjistit disparity v rozvoji regionů a jejich příčiny. Navrhnout příslušná opatření vedoucí k jejich odstranění nebo podstatnému omezení.

Prezentace aktivit A401 – A404 jsou ke stažení zde
Prezentace aktivit A405 – A407 jsou ke stažení zde
Prezentace aktivit A408 – A410 jsou ke stažení zde
Prezentace aktivity A410-kapitola D je ke stažení zde
Prezentace aktivity A411 je ke stažení zde

Závěrečná komplexní publikace „Regionální politika, územní disparity a dopady hospodářské krize v České republice“ je ke stažení zde

Seznam publikací výzkumného projektu je ke stažení zde