Kurzy a školení


Společnost ÚRS PRAHA pořádá specializované kurzy a semináře pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, project managery, pracovníky investora a další účastníky stavební výroby. Kurzy a semináře probíhají v moderně vybavených učebnách nejen v Praze a Brně. Jejich vysokou úroveň odbornosti dokládá akreditovanost kurzů A a B v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
 

Základní kurzy z naší nabídky

A - Základy praktického rozpočtování

Kurz A je nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA. Účastníci kurzu získají podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceňování stavebních prací.  Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení. 

B - Rozpočtování s využitím IT

Kurzy B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání SW KROS plus od základních činností až po pokročilé schopnosti. Kurzy probíhají formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

C - Rozpočtování pro pokročilé s využitím IT

Kurz C je zaměřen na získání pokročilých dovedností v rozpočtování v SW KROS plus. Kurz probíhá formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.

X - Excelové převody

Kurz X je zaměřen na import a export různých formátů rozpočtů. Více než 80% zadání je v MS Excel; naučte se je rychle zpracovat v SW KROS plus. Kurz probíhá formou ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC.

V - Tvorba soupisu prací (dle prováděcí vyhlášky č. 230/2012 sb.)

Kurzy V jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností pro sestavení soupisů prací veřejných zakázek na stavební práce a využití SW KROS plus a Cenové soustavy ÚRS. Kurzy probíhají formou výkladu a praktických ukázek (s i bez PC).

Z - Rozpočtování s programem KROS plus ČEZ

Kurzy Z jsou určeny pro dodavatelské projekční kanceláře ČEZ. Účastníci získají praktické dovednosti v ovládání SW KROS plus ČEZ. Kurzy probíhají formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastníků na PC..
 

Kontakty

e-mail: skoleni@urspraha.cz, tel.: 267 219 532
Učebna Praha: Pražská 18, Praha 10, ukázat na mapě
Učebna Brno: Šumavská 33, budova A, Brno, ukázat na mapě