Klasifikace a třídění


ÚRS Praha a.s. provádí zatřídění produkce (výrobků, průmyslových a stavebních prací, služeb - výkonů, stavebních děl a majetku) do příslušných položek Klasifikace produkce (CZ-CPA) a klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

Stanoviska k zatřídění majetku jsou vypracovávána písemně, jsou respektována příslušnými finančními úřady. Provádíme zařazování velkých investičních akcí včetně rozdělení na stavební díla, hmotný a nehmotný majetek. ÚRS Praha rovněž poskytuje konzultační a poradenskou činnost k uplatňování Klasifikace produkce. Na základě požadavků zákazníka jsou pořádána školení pracovníků firem, např. školení k zatřiďování hmotného majetku podle Klasifikace produkce, klasifikace stavebních děl a do příslušných odpisových skupin.


Klasifikace produkce včetně klasifikace stavebních děl slouží pro:

  • evidenci nemovitého majetku a návazně pro daňové účely v této oblasti - daň z převodu nemovitostí
  • stanovení odpisových sazeb hmotného a nehmotného majetku - daň z příjmů
  • vymezení věcného obsahu výdajů na opravy stavebních děl nebo výdajů na jejich technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace, vestavba, nástavba) - daň z příjmů
  • stanovení sazby daně z přidané hodnoty ve výstavbě staveb, co je a co není součástí dodávky staveb, jejich stavební a technologické části, co je zahrnuto v opravách stavebního charakteru - daň z přidané hodnoty
  • uplatnění klasifikací v daňových zákonech
     

Kontakt

Informace: Ing. Bohuslav Matějček, tel.: +420 267 219 249, e-mail: matejcek@urspraha.cz