Inženýrská činnost


Významnou skupinou činností, které doplňují komplexnost služeb ÚRS PRAHA, a.s. pro výstavbu a stavebnictví, jsou studie, analýzy vývoje, strategie stavebnictví, jak pro státní správu, tak podnikovou sféru. V této oblasti ÚRS úzce spolupracuje například s ČSÚ, SPS.  Dále  se jedná o znaleckou činnost pro soudy, pojišťovny, banky, státní sektor a soukromé společnosti  a rozpočtování. Dalším okruhem činností je zatřiďování produkce a zařazení do příslušných odpisových skupin pro daňové účely, zatřiďování hmotného majetku. ÚRS rovněž zpracovává TOP žebříčky stavebních firem a publikace o stavebnictví.

 


Oblasti činností:

Aktuální statistiky stavebnictví ČR

Studie, analýzy odvětví stavebnictví

Klasifikace a třídění