Základní činnosti společnosti


ÚRS PRAHA, a.s., v současné době zúročuje 50 let zkušeností z působení ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuci SW pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulací. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor.
 

Základní činnosti

Oceňování stavební produkce

Kurzy a školení - oceňování stavebních prací

  • kurzy, školení a semináře pro rozpočtáře, stavbyvedoucí, investory, pracovníky státní správy, likvidátory pojistných událostí a další
     

Inženýrská činnost - analýzy, žebříčky, studie a prognózy stavebnictví

  • studie, analýzy vývoje, strategie stavebnictví, zpracování TOP žebříčků stavebních firem, klasifikace a třídění stavební produkce
     

Oceňování nemovitostí, staveb - znalecká činnost

  • tvorba odborných posudků pro soudy, pojišťovny,ivestory, banky a další
     

Regionální rozvoj a bytová politika

  • studie vývoje obyvatelstva, osídlení, bydlení, zpracování koncepcí bytové politiky měst a krajů ČR, vedení registru sídelních jednotek