• Úvod
  • Ukončení spolupráce - poskytování CS ÚRS do produktů RTS

Ukončení spolupráce - poskytování CS ÚRS do produktů RTS

Ukončení spolupráce - poskytování Cenové soustavy ÚRS do produktů RTS


Společnost ÚRS PRAHA, a.s. tímto oznamuje všem svým partnerům a odborné stavební veřejnosti, že ke dni 1.4.2012 vypověděla spolupráci se společností RTS, a.s. v oblasti poskytování datových souborů ÚRS do veškerých produktů této firmy, jako i starších cenových úrovní nebo jejich částí. Společnost RTS, a.s. není od tohoto data oprávněna distribuovat či poskytovat datové soubory ÚRS či jejich části v jakékoli podobě. Spolupráce s ostatními partnerskými firmami bude i nadále pokračovat. Cenová soustava ÚRS je neustále vyvíjena a splňuje veškeré podmínky pro zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek včetně prováděcích předpisů. Jestliže uživatelé mají zájem o pokračování využívání datových souborů CS ÚRS mohou se obrátit přímo na společnost ÚRS PRAHA a získat Cenovou soustavu ÚRS a rozpočtářský SW KROS plus za zvýhodněných podmínek do 30.9.2012.

Kontakt na konzultanty a prodejce Cenové soustavy ÚRS a SW KROS plus