• Úvod
  • SEMINÁŘ - Sestavení Soupisu prací veřejných zakázek

SEMINÁŘ - Sestavení Soupisu prací veřejných zakázek

 

 

 

 


Společnost ÚRS PRAHA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uspořádá pro zadavatele veřejných zakázek a zpracovatele dokumentace k VZ praktický seminář:

 

Sestavení Soupisu prací veřejných zakázek s využitím Cenové soustavy ÚRS
(dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)


Účelem semináře je informovat uživatele Cenové soustavy ÚRS z řad zadavatelů veřejných zakázek a zpracovatelů zadávací dokumentace o novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek včetně prováděcích vyhlášek a podstatných náležitostech zadávací dokumentace. Dále seznámit účastníky s možností využití Cenové soustavy ÚRS jako nástroje pro sestavení Soupisů prací při tvorbě zadání veřejných zakázek.

Místo konání
Budova CSI - Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, 102 00 Praha 10 (konferenční sál)

Termín
25. září 2012, 9:00 – 12:00, prezence od 8:30 (pouze uživatelé SW KROS plus)
26. září 2012, 9:00 – 12:00, prezence od 8:30

Program

1. Úvod do problematiky
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a PPP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Novela zákona o veřejných zakázkách ve vazbě na jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb.
- Prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb.

2. Využití Cenové soustavy při tvorbě Soupisu prací
Ing. Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s.
- Náležitosti soupisu prací dle prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb.
- Popis a využití Cenové soustavy ÚRS pro účel zadávání veřejných zakázek
- Využití CS ÚRS při sestavení a vyhodnocení nabídek veřejných zakázek

3. SW nástroje pro sestavení Soupisu prací
Ing. Daniel Cihelka, ÚRS PRAHA, a.s.
- Nezbytná funkcionalita SW, elektronické výstupy, využití databáze CS ÚRS

4. Diskuze

Cena
1 000,- Kč bez 20% DPH

Každý uživatel SW KROS plus, který má platný balík zákaznické podpory má nárok na 50% slevu. Pro více informací nás kontaktujte.

Přihlášení
Přihlaste se nejlépe do 20. září 2012 na adrese www.pro-rozpocty.cz, sekce Kurzy a školení – KURZ VZ1 (pouze uživatelé SW KROS plus), nebo kurz VZ2.


Kontakt
Ing. Daniel Cihelka, project manager
ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10
T: +420 267 219 531, M: 724 585 843, F: +420 271 750 074
cihelka@urspraha.cz, www.urspraha.cz, www.cs-urs.cz