Software

Společnost ÚRS PRAHA tvoří a dodává komplexní oceňovací nástroje a podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.

   

KROS plus – stavební rozpočty, kalkulace, řízení výroby


 

               Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtu, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací, výrobků a materiálů. Program je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. 
   

SMART plus - Systém pro snadné rozpočtování


 
  SMART plus je moderní stavební software určený pro řemeslné a specializované firmy. Umožňuje rychle zpracovat přehledný rozpočet členěný na práce a materiály, připravit a vytisknout cenovou nabídku. Díky snadnému a intuitivnímu ovládání programu v kombinaci s Cenovou soustavou ÚRS, je SMART plus ideálním nástrojem pro tvorbu rozpočtů na řemeslné a specializované práce.

KROS profi – oceňování pro řemeslné a specializované firmy

Cenově zvýhodněná varianta systému KROS plus pro řemeslné a specializované firmy – kombinace komfortního programu KROS plus s výběrem omezeného počtu katalogů stavebních prací ÚRS a kompletní databáze materiálů (SPCM).

SW a data POLAR – oceňování pojistných událostí

Nejpoužívanější program pro oceňování stavebních prací a škod na stavebních objektech v ČR. Skládá se ze dvou částí: funkčně upraveného programu KROS plus a databáze POLAR - speciálních položek agregovaných ze standardních položek katalogů směrných cen stavební prací.