Data

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.


Z čeho se CS ÚRS skládá?

 • Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV)
 • Katalogy montáží technologických zařízení (M)
 • Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 • Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • Všeobecné podmínky použití cen
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)
 • Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO)
 • Agregované položky komunikací (APK dle TP170)
 • Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
 • Tarify a sazebníky
 • Indexy změn cen
 • Normativní základny

Více o Cenové soustavě ÚRS